Những phương pháp nhuộm da truyền thống ngày nay đã trở nên ít phổ biến hơn vì những rủi ro lớn đối với sức khỏe. Vì phát hiện quan trọng này trong việc nhuộm da, một số công ty đã cung cấp các loại kem làm rám nắng, kem dưỡng da và thuốc xịt để […]