Kem nền dạng lỏng Kem nền dạng lỏng là gì? Kem nền dạng lỏng là một loại kem nền dạng lỏng được đựng trong hộp nhỏ gọn với một miếng đệm mút. Kem nền thấm vào miếng mút, khi ấn miếng mút vào thì kem nền sẽ bung ra và có thể thoa trực tiếp […]